Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania: budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70 mm2 o średnicy ok. 32 mm w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego...

Myszyniec, dnia 02.07.2013 r.

IN.GP.6733.6.2013.LK                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647  późn. zm.),

Burmistrz Myszyńca

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 09.05.2013 r. na wniosek – Pana Tadeusza Lis, zam. ul. Wesoła 6, 07-410 Ostrołęka, działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na podstawie pełnomocnictwa nr 53/2013, znak RE3/RP/AP/1153/1906/2013 z dnia 15.03.2013 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym typu AsXSn – 4x70 mm2 o średnicy ok. 32 mm w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działek ozn. nr geod.  213/2 w miejscowości Krysiaki, gm. Myszyniec. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki ozn. nr geod. : 216 w miejscowości Krysiaki, gm. Myszyniec.

        Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 267), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Jednocześnie informuję , że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.


Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-07-05 10:01:25
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-07-05 10:04:24
Ostatnia zmiana:2013-07-05 10:06:22
Ilość wyświetleń:582

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij