Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym AsXSn oraz wykonanie przyłącza kablowego YAKXS do działki o nr geod. 12 w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec.

Myszyniec, dnia 14.05.2013 r.

IN.GP.6733.3.2013.LK                                                                                              


 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647  późn. zm.),

Burmistrz Myszyńca

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 14.02.2013 r. na wniosek firmy – Stanisław Giżycki Doradztwo  - Ekspertyzy – Projekty z siedzibą ul. Gen. A. Gorbatowa 15/ 99, 07-410 Ostrołęka reprezentowana przez Pana Bogdana Sokalskiego, działającego w imieniu i na rzecz  PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym AsXSn oraz wykonanie przyłącza kablowego YAKXS do działki o nr geod. 12 w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod. : 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 894, 19/4, 19/2, 20, 34, 37 w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec.

        Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 267), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Jednocześnie informuję , że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.


Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-05-14 15:15:34
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-05-14 15:43:14
Ostatnia zmiana:2013-05-14 15:43:14
Ilość wyświetleń:601

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij