Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - budowa izolowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczna budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 117 w miejscowości Zdunek

Myszyniec, dnia 08.04.2013 r.

IN.GP.6733.22.2012.LK

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),                                                 

                                                           Burmistrz Myszyńca

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne po wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z dnia 17.01.2013 r., Nr SKO.GP/4000/1389/12, uchylającej decyzję Burmistrza Myszyńca Nr 23/12 z dnia 27.11.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie izolowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczna budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 117 w miejscowości Zdunek, gm. Myszyniec

Postępowanie prowadzone jest na wniosek – Pełnomocnika Pana Tadeusza Lisa, zam. ul. Wesoła 6, 07-410 Ostrołęka,  działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na podstawie pełnomocnictwa nr 53/2013, znak: RE3/RP/AP/1153/1906/2013 z dnia 15.03.2013 r.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod. 238/1, 190, w miejscowości Zdunek, gm. Myszyniec.

        Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Jednocześnie informuję , że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, plac Wolności 60, pokój nr 7 – I Pietro w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Sprawę prowadzi:
Leszek Kabacik  -  Tel. (29) 77 21 141 w. 16
gp1@myszyniec.pl

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-04-09 15:55:09
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-04-09 15:56:57
Ostatnia zmiana:2013-04-09 15:58:44
Ilość wyświetleń:650

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij