Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości informacje z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2012 rok

Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości informacji z wykonania

 budżetu Gminy Myszyniec za 2012 rok

 Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Myszyniec za 2012 rok:I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Myszyniec za 2012 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

DOCHODY

44 862 873,44

46 969 635,29

1.1

Dochody bieżące

30 550 649,39

30 814 611,28

1.2

Dochody majątkowe

14 312 224,05

16 155 024,01

2

WYDATKI

46 321 915,31

44 640 565,71

2.1

Wydatki bieżące

26 025 309,12

24 543 348,77

2.2

Wydatki majątkowe

20 296 606,19

20 097 216,94

3

NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)

-1 459 041,87

2 329 069,58

II. Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej – 12.523.515,11 zł

III. Stan wymagalnych zobowiązań – 880.419,82zł.

IV. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 109.000,00 zł

V. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 18.944,72 zł

VI. Udzielone poręczenia i gwarancje – 0,00 zł

 

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł:

 

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa firmy

Wysokość umorzonych kwot

Wysokość odroczeń

Wysokość kwot rozłożonych na raty

Przyczyny zastosowania ulgi

1.

Kaczmarczyk Jadwiga

2.696,00

-

5.152,00

1

 

1 - ważny interes podatnika

2 - ważny interes społeczny

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 

a)       w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych:        

 

Lp.

Imię i nazwisko producenta rolnego

1.

ABRAMCZYK KAZIMIERZ

2.

ABRAMCZYK KAZIMIERZ

3.

ABRAMCZYK SŁAWOMIR

4.

ABRAMCZYK ZBIGNIEW

5.

AŁAJ ANDRZEJ

6.

ANDRZEJCZYK TADEUSZ

7.

ARCHACKI DARIUSZ

8.

ARCHACKI STANISŁAW

9.

ARCHACKI TADEUSZ

10.

BACHMURA JERZY

11.

BAKUŁA LUCJAN 

12.

BAKUŁA STANISŁAW

13.

BALCERCZYK EDWARD

14.

BAŁDYGA DANIEL

15.

BAŁDYGA DARIUSZ

16.

BAŁDYGA JAROSŁAW

17.

BAŁDYGA JÓZEF

18.

BAŁDYGA MAŁGORZATA

19.

BAŁDYGA MARCIN

20.

BAŁDYGA MARIUSZ

21.

BAŁDYGA MIROSŁAW

22.

BAŁDYGA STANISŁAW

23.

BAŁDYGA STEFAN SŁAWOMIR

24.

BANACH KAZIMIERZ

25.

BANACH MARTA

26.

BANACH STANISŁAW

27.

BANACH TADEUSZ

28.

BAPRAWSKA TERESA

29.

BARBARSKI WŁADYSŁAW

30.

BASTEK KRZYSZTOF

31.

BĄCZEK LESZEK

32.

BEDNARCZYK BOGDAN

33.

BEDNARCZYK JAROSŁAW

34.

BEDNARCZYK STANISŁAW

35.

BIEDKA TADEUSZ

36.

BLOCH WIESŁAW

37.

BOJARSKI ANDRZEJ

38.

BOJARSKI JAN RYSZARD

39.

BORS KAZIMIERZ

40.

BORS STANISŁAW

41.

BRAKONIECKI ARKADIUSZ

42.

BRODZIK MARCIN

43.

BRODZIK MIROSŁAW

44.

BRYSZEWSKI ANDRZEJ

45.

BRYSZEWSKI SŁAWOMIR

46.

BRZOSTEK KRYSTYNA

47.

BRZOSTEK TADEUSZ

48.

BRZOSTEK WIESŁAWA

49.

BRZÓZKA TADEUSZ

50.

BRZÓZKA WŁADYSŁAW

51.

BUBROWIECKI MIROSŁAW

52.

BUTLER WIESŁAW

53.

BYSTRY ANDRZEJ

54.

BYSTRY STANISŁAW

55.

BZIUKIEWICZ ANDRZEJ

56.

CEBEREK HENRYK

57.

CEBEREK MARCIN

58.

CEBEREK SŁAWOMIR

59.

CEBEREK STANISŁAW

60.

CEBEREK STANISŁAW

61.

CEBEREK TADEUSZ

62.

CEBEREK ZOFIA

63.

CHARAMUT DOROTA

64.

CHOJNOWSKI KRZYSZTOF

65.

CHOJNOWSKI STANISŁAW

66.

CHORĄŻEWICZ KRZYSZTOF

67.

CHORĄŻEWICZ STANISŁAW

68.

CHORĄŻEWICZ STANISŁAW

69.

CHORĄŻEWICZ TADEUSZ

70.

CHORĄŻEWICZ WITOLD

71.

CHORĄŻY STANISŁAW

72.

CHROSTEK JANUSZ

73.

CICHOWSKI MARIUSZ

74.

CICHY DARIUSZ

75.

CICHY TADEUSZ

76.

CIS MAŁGORZATA

77.

CIS MARTA

78.

CYMEK EDWARD

79.

CYMEK JERZY

80.

DAWIDCZYK KAZIMIERZ

81.

DAWIDCZYK MARIANNA

82.

DAWIDCZYK TADEUSZ

83.

DĄBKOWSKA ANETA

84.

DĄBKOWSKA ANNA

85.

DĄBKOWSKA HALINA

86.

DĄBKOWSKI BOGDAN

87.

DĄBKOWSKI JAROSŁAW

88.

DĄBKOWSKI JERZY

89.

DĄBKOWSKI KRZYSZTOF

90.

DĄBKOWSKI STANISŁAW

91.

DĄBKOWSKI STANISŁAW

92.

DĄBKOWSKI TADEUSZ 

93.

DĄBKOWSKI TOMASZ

94.

DĄBKOWSKI WŁADYSŁAW

95.

DĄBKOWSKI ZDZISŁAW

96.

DĄBROWSKA MAŁGORZATA

97.

DĄBROWSKA MARIANNA

98.

DĄBROWSKI JÓZEF

99.

DĄBROWSKI TADEUSZ

100.

DEPTUŁA MAREK

101.

DEPTUŁA STANISŁAW

102.

DEPTUŁA WIESŁAW

103.

DĘBOWSKA MARIA

104.

DĘBOWSKI DANIEL

105.

DĘBOWSKI KRYSTIAN

106.

DĘBOWSKI TADEUSZ

107.

DOMIAN EDMUND

108.

DOMIAN JAN

109.

DOMIAN PAWEŁ

110.

DOMIAN STANISŁAW

111.

DOMIAN STANISŁAW

112.

DOMIAN STANISŁAW

113.

DOMIAN STEFAN

114.

DOMIAN TADEUSZ

115.

DOMIAN WITOLD

116.

DOMIAN WŁADYSŁAW

117.

DRAGAŃSKA BOŻENA

118.

DRĘŻEK ANDRZEJ

119.

DRĘŻEK ANDRZEJ

120.

DRĘŻEK ANDRZEJ

121.

DRĘŻEK JAROSŁAW

122.

DRĘŻEK KRYSTYNA

123.

DRĘŻEK KRZYSZTOF

124.

DRĘŻEK KRZYSZTOF

125.

DRĘŻEK KRZYSZTOF

126.

DRĘŻEK LESZEK

127.

DRĘŻEK LIDIA

128.

DRĘŻEK MAREK

129.

DRĘŻEK MIECZYSŁAW

130.

DRĘŻEK MIECZYSŁAW

131.

DRĘŻEK MIROSŁAW

132.

DRĘŻEK MIROSŁAW

133.

DRĘŻEK ROMAN

134.

DRĘŻEK RYSZARD

135.

DRĘŻEK SŁAWOMIR

136.

DRĘŻEK STANISŁAW

137.

DRĘŻEK TADEUSZ

138.

DRĘŻEK TADEUSZ

139.

DRĘŻEK TOMASZ

140.

DRĘŻEK WIESŁAW

141.

DRĘŻEK WIESŁAW

142.

DRĘŻEK WŁADYSŁAW

143.

DRĘŻEK ZBIGNIEW

144.

DRĘŻEK ZENON

145.

DROZD WIESŁAW

146.

DRÓZD EUGENIUSZ

147.

DRZĄSZCZ EDWARD

148.

DRZĄSZCZ EUGENIUSZ

149.

DRZĄSZCZ KRZYSZTOF

150.

DRZĄSZCZ TADEUSZ

151.

DRZEWOSKI SEBASTIAN

152.

DUDA BOGUSŁAWA

153.

DUDA DANIEL

154.

DUDA KAROL

155.

DUDA MAREK

156.

DUSZAK HENRYK

157.

DYGAS MARIUSZ

158.

DYGAS STANISŁAW

159.

DYGAS WACŁAW

160.

DYKTY STANISŁAW

161.

DZICZEK CZESŁAW

162.

DZICZEK DARIUSZ

163.

DZICZEK HENRYK

164.

DZICZEK JADWIGA

165.

DZICZEK JAN

166.

DZICZEK JÓZEF

167.

DZICZEK KAZIMIERZ

168.

DZICZEK KRZYSZTOF

169.

DZICZEK MAGDALENA

170.

DZICZEK MAREK

171.

DZICZEK SŁAWOMIR

172.

DZICZEK SŁAWOMIR

173.

DZICZEK STANISŁAW

174.

DZICZEK STANISŁAW

175.

DZICZEK TADEUSZ

176.

DZICZEK WACŁAW

177.

DZIEKOŃSKA IRENA

178.

DZIERLATKA ADAM ANTONI

179.

DZIERLATKA DANUTA

180.

DZIERLATKA STANISŁAW

181.

DZIERLATKA TADEUSZ

182.

DZIEŻYK KRZYSZTOF

183.

EJDYS JANUSZ

184.

EJDYS JÓZEF

185.

EJDYS STANISŁAW

186.

EJZAK HALINA

187.

FABECKI STANISŁAW

188.

FLORKOWSKI TADEUSZ

189.

FLORKOWSKI TADEUSZ

190.

FRYDRYCH MIROSŁAW

191.

FRYDRYCH SŁAWOMIR

192.

GACIOCH KRZYSZTOF

193.

GADOMSKI DARIUSZ

194.

GADOMSKI EDWARD

195.

GAIK RAFAŁ

196.

GĄSKA TADEUSZ

197.

GERYK ANDRZEJ

198.

GERYK ANNA

199.

GERYK MARIAN

200.

GIERS ANDRZEJ

201.

GIERS MICHAŁ

202.

GLINKA BOGDAN

203.

GNATKOWSKI DARIUSZ

204.

GNOZA JERZY

205.

GNOZA MIECZYSŁAW

206.

GNOZA STANISŁAW

207.

GODZINA KRZYSZTOF

208.

GOLAN BOGDAN

209.

GOLAN STANISŁAW

210.

GOLAN STANISŁAW

211.

GOLON GRAŻYNA

212.

GOLON LESZEK

213.

GOLON MARIUSZ

214.

GOLON MARIUSZ

215.

GOLON SŁAWOMIR

216.

GOLON SŁAWOMIR

217.

GOLON STANISŁAW

218.

GOŁAŚ MIROSŁAW

219.

GOŁAŚ STANISŁAW

220.

GOŁAŚ STANISŁAW

221.

GOŁAŚ STANISŁAW

222.

GOŁAŚ WIESŁAW

223.

GOŁAŚ WIESŁAW

224.

GOŁAŚ WŁADYSŁAW

225.

GORCZYCA MIROSŁAW

226.

GÓRSKI KAZIMIERZ

227.

GÓRSKI TADEUSZ

228.

GÓRSKI WALDEMAR

229.

GRALA HENRYK

230.

GROMADZKI DARIUSZ

231.

GROMADZKI MIECZYSŁAW

232.

GROMADZKI MIROSŁAW

233.

GRUDZIĄDZ KONSTANTY

234.

GRUDZIĄDZ STANISŁAW

235.

GRZEGORCZYK CZESŁAW

236.

GRZEGORCZYK CZESŁAW

237.

GRZEGORCZYK STANISŁAW

238.

GRZEGORCZYK WIESŁAW

239.

GRZEGORCZYK WIESŁAW

240.

GRZESZCZYK CZESŁAW

241.

GRZESZCZYK JACEK

242.

GRZESZCZYK KRZYSZTOF

243.

GRZESZCZYK MIECZYSŁAW

244.

GRZESZCZYK SŁAWOMIR

245.

GUT JÓZEF

246.

GUT LESZEK

247.

GUT STANISŁAW

248.

GUT STANISŁAW

249.

GUT ZDZISŁAW

250.

GWARA RYSZARD

251.

GWIAZDA JÓZEF

252.

GWIAZDA SŁAWOMIR

253.

GWIAZDA WALDEMAR

254.

JABŁONKA DARIUSZ

255.

JACHIMCZYK DARIUSZ

256.

JACHIMCZYK ELŻBIETA

257.

JACHIMCZYK KRZYSZTOF

258.

JACHIMCZYK STANISŁAW

259.

JACHIMCZYK STANISŁAW

260.

JACHIMCZYK STANISŁAW WINCENTY

261.

JAKÓBCZYK JADWIGA

262.

JAKÓBCZYK STANISŁAW

263.

JAKSINA MARCIN

264.

JAKUBCZYK EUGENIUSZ

265.

JEDWABNIK ELŻBIETA

266.

JĘDRZEJCZYK BEATA

267.

JĘDRZEJCZYK BOGDAN

268.

JĘDRZEJCZYK JÓZEF

269.

JĘDRZEJCZYK KRZYSZTOF

270.

JĘDRZEJCZYK LESZEK

271.

JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW

272.

JĘDRZEJCZYK STEFAN

273.

JĘDRZEJCZYK TADEUSZ

274.

JĘDRZEJCZYK WIESŁAW

275.

JĘDRZEJCZYK WŁADYSŁAW

276.

JĘDRZEJCZYK ZDZISŁAW

277.

JÓRCZAK MAREK

278.

JURCZAK CZESŁAW

279.

JURCZAK JÓZEF

280.

JURCZAK KATARZYNA

281.

JURCZYK JAN

282.

KACZEŃSKI STANISŁAW

283.

KACZMARCZYK EDWARD

284.

KACZMARCZYK JAN

285.

KACZMARCZYK JANUSZ

286.

KACZMARCZYK JERZY

287.

KACZMARCZYK KAMIL

288.

KACZMARCZYK KAZIMIERZ

289.

KACZMARCZYK ZBIGNIEW

290.

KACZYŃSKI CZESŁAW

291.

KALINOWSKA BOGUSŁAWA

292.

KALINOWSKA BOŻENA

293.

KALINOWSKI WACŁAW

294.

KALINOWSKI WŁADYSŁAW

295.

KAMIŃSKI MIROSŁAW

296.

KAMIŃSKI ZBIGNIEW

297.

KAMIŃSKI ZDZISŁAW

298.

KIERNOZEK MIROSŁAW

299.

KIERZEK KAZIMIERZ

300.

KIERZEK MIROSŁAW

301.

KIERZEK TERESA

302.

KLIMEK  JAROSŁAW

303.

KLIMEK SŁAWOMIR MIROSŁAW

304.

KLIMEK WŁADYSŁAW

305.

KŁOS TADEUSZ

306.

KOBUS CZESŁAW

307.

KOBUS DARIUSZ

308.

KOBUS KAZIMIERZ

309.

KOBUS MARCIN

310.

KOBUS MAREK

311.

KOBUS PRZEMYSŁAW

312.

KOBUS SŁAWOMIR

313.

KOBUS STANISŁAW

314.

KOBUS WIESŁAW

315.

KOBUS WŁADYSŁAW

316.

KOCZKODAN DARIUSZ

317.

KOLIMAGA JANUSZ

318.

KOLIMAGA KRZYSZTOF

319.

KOLIMAGA STANISŁAW

320.

KOLIMAGA WALDEMAR

321.

KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF

322.

KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF

323.

KONIECKA ANDRZEJ

324.

KORDEK ADAM

325.

KORDEK JAN

326.

KORDEK RYSZARD

327.

KORZENIECKA WERONIKA

328.

KOSIEWSKI TADEUSZ

329.

KOSIŃSKI ARKADIUSZ

330.

KOSIŃSKI CZESŁAW

331.

KOSTRZEWSKI TADEUSZ

332.

KOWALCZYK ANDRZEJ

333.

KOWALCZYK CZESŁAW

334.

KOWALCZYK GRZEGORZ

335.

KOWALCZYK HENRYK

336.

KOWALCZYK KAZIMIERZ

337.

KOWALCZYK MIECZYSŁAW

338.

KOWALCZYK STANISŁAW

339.

KOWALCZYK STANISŁAW

340.

KOWALCZYK STEFANIA

341.

KOWALCZYK WIESŁAW

342.

KOWALKOWSKI WITOLD

343.

KOWALKOWSKI WŁADYSŁAW

344.

KOWALSKA EWA

345.

KOZIATEK DARIUSZ

346.

KOZIATEK HENRYK

347.

KOZIATEK WIESŁAW

348.

KOZŁOWSKI STANISŁAW

349.

KOZŁOWSKI STANISŁAW

350.

KOZŁOWSKI STEFAN

351.

KOZŁOWSKI ZDZISŁAW

352.

KOZON TADEUSZ

353.

KOZON TERESA

354.

KRAJEWSKI JAN

355.

KRAJZA KRZYSZTOF

356.

KRAJZA MAREK

357.

KRAWCZYK JÓZEF

358.

KRAWCZYK STANISŁAW

359.

KRAWCZYK WŁADYSŁAW

360.

KRAWCZYK WŁADYSŁAW

361.

KRĘCIEWSKA MARIA

362.

KRYSIAK MAREK

363.

KUCIEWSKI SŁAWOMIR

364.

KUCIŃSKA ELŻBIETA

365.

KUCZYŃSKI JERZY

366.

KULAS ADAM

367.

KULAS JAN

368.

KULAS JANUSZ

369.

KULAS KRZYSZTOF

370.

KULAS MATEUSZ

371.

KULAS STANISŁAW

372.

KULAS STANISŁAW

373.

KULAS STANISŁAW

374.

KULAS STANISŁAW

375.

KULAS TADEUSZ

376.

KULAS TADEUSZ

377.

KULAS ZDZISŁAW

378.

KULESIK ŁUKASZ

379.

KULESZA STANISŁAW

380.

KULIS JADWIGA

381.

KULIS WIESŁAW

382.

KULIŚ KAZIMIERZ

383.

KULIŚ STANISŁAW

384.

KUR RYSZARD

385.

KUR WŁADYSŁAW

386.

KUR ZDZISŁAW

387.

KUROWSKI STEFAN

388.

KUZIA DARIUSZ

389.

KUZIA DARIUSZ

390.

KUZIA TADEUSZ

391.

KWIATKOWSKI MIROSŁAW

392.

LASKA ZDZISŁAW

393.

LECH ELŻBIETA ALICJA

394.

LEMAŃSKI JERZY

395.

LEMAŃSKI JÓZEF

396.

LEMAŃSKI MIROSŁAW

397.

LEMAŃSKI WIESŁAW

398.

LIPKA - BORS RENATA

399.

LIPKA BOŻENA

400.

LIPKA HENRYK

401.

LIPKA LESZEK

402.

LIPKA MARCIN

403.

LIPKA STANISŁAW

404.

LIS ADAM

405.

LIS CZESŁAW

406.

LIS JAROSŁAW

407.

LIS MARIUSZ

408.

LIS STANISŁAW

409.

LIS STANISŁAW

410.

LIS WIESŁAW

411.

LIS WŁADYSŁAW 

412.

LISEK STANISŁAW

413.

ŁACHACZ ANDRZEJ

414.

ŁACHACZ JAN ANDRZEJ

415.

ŁACHACZ MIECZYSŁAW

416.

ŁACHACZ STANISŁAW

417.

ŁACHACZ STANISŁAW

418.

ŁACHACZ TADEUSZ

419.

ŁADA TOMASZ

420.

ŁASZCZEWSKI KAZIMIERZ

421.

ŁASZCZEWSKI TADEUSZ

422.

ŁĘGOWSKI ANDRZEJ

423.

ŁĘGOWSKI JÓZEF

424.

ŁĘGOWSKI ROBERT

425.

ŁUCZAK IWONA

426.

ŁUKOWSKI MAREK

427.

ŁYSIAK RYSZARD

428.

ŁYSIAK TADEUSZ

429.

MACHNIO MIROSłAW PIOTR

430.

MAJEWSKI MIROSŁAW

431.

MAJEWSKI TADEUSZ

432.

MALON SŁAWOMIR

433.

MAŁŻ KRYSTYNA

434.

MARKWAS TADEUSZ

435.

MARZEWSKI CZESŁAW

436.

MICHALAK MONIKA

437.

MICHALSKA REGINA

438.

MIELNICKA MAGDALENA

439.

MIERZEJEK HENRYK

440.

MIERZEJEK HENRYK

441.

MIERZEJEK ZDZISŁAW

442.

MIERZEJEWSKI HUBERT

443.

MIERZEJEWSKI MIROSŁAW

444.

MIKOŁAJCZYK HENRYK 

445.

MIKOŁAJCZYK JAN

446.

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW

447.

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW

448.

MIKOŁAJCZYK TADEUSZ

449.

MOCEK GRZEGORZ

450.

MOŚKIEWICZ STANISŁAW

451.

MRÓWKA CZESŁAW

452.

MRÓWKA DARIUSZ

453.

MRÓWKA MARIAN

454.

MRÓZ ANDRZEJ

455.

MRÓZ EDWARD

456.

MRÓZ STANISŁAW

457.

MURACH ZOFIA

458.

MURZYN DARIUSZ

459.

MURZYN JAROSŁAW

460.

MURZYN MAREK

461.

MURZYN SŁAWOMIR

462.

MURZYN STANISŁAW

463.

MURZYN STANISŁAW

464.

MURZYN STEFAN

465.

MURZYN TADEUSZ

466.

MURZYN TADEUSZ

467.

MYSIORSKI BOLESŁAW

468.

MYSIORSKI JAN

469.

MYSIORSKI STANISŁAW

470.

MYSIORSKI STANISŁAW

471.

MYSIORSKI TADEUSZ

472.

MYSIORSKI TADEUSZ

473.

MYSZKA FRANCISZEK

474.

MYSZKOWSKA EWA

475.

NADROWSKA ELŻBIETA

476.

NASIADKA CECYLIA

477.

NASIADKA STANISŁAW

478.

NICEWICZ AGNIESZKA

479.

NIEDŹWIEDZKI ZDZISŁAW

480.

NIKSA BOGUMIŁ

481.

NIKSA EDWARD

482.

NIKSA JERZY

483.

NIKSA JÓZEF

484.

NIKSA JÓZEF

485.

OLBRYŚ MAREK

486.

OLBRYŚ MIECZYSŁAW

487.

OLBRYŚ ROMAN

488.

OLBRYŚ STANISŁAW

489.

OLBRYŚ TADEUSZ

490.

OLENDER MIECZYSŁAW

491.

OLENDER STANISŁAW

492.

OLENDER STANISŁAW

493.

OLENDER STANISŁAW

494.

ORZECH ANDRZEJ

495.

OSIEWSKI WIESŁAW

496.

OSOWIECKA BARBARA

497.

OSOWIECKA DOROTA

498.

OSOWIECKI MARCIN

499.

OSOWIECKI RYSZARD

500.

OSOWIECKI STANISŁAW

501.

PAC KRZYSZTOF

502.

PAC LESZEK

503.

PAC MARIAN

504.

PAC TADEUSZ

505.

PARDA STANISŁAW

506.

PARZYCH ANDRZEJ

507.

PARZYCH ANDRZEJ

508.

PARZYCH CZESŁAW

509.

PARZYCH CZESŁAW

510.

PARZYCH DANUTA

511.

PARZYCH JERZY

512.

PARZYCH KAZIMIERZ

513.

PARZYCH MIECZYSŁAW

514.

PARZYCH SŁAWOMIR

515.

PARZYCH TADEUSZ

516.

PAWELCZYK ARIEL

517.

PAWELCZYK JAROSŁAW

518.

PAWELCZYK JOLANTA

519.

PAWELCZYK MAREK

520.

PAWELCZYK STANISŁAW

521.

PAWELCZYK STANISŁAW

522.

PAWELCZYK WIESŁAW

523.

PAWŁOWSKA BOŻENA

524.

PAWŁOWSKI STANISŁAW

525.

PAWŁOWSKI TADEUSZ

526.

PIEŃKOS JÓZEF

527.

PIEŃKOS RYSZARD

528.

PIEŃKOS STANISŁAW

529.

PIEŃKOSZ CZESŁAW

530.

PIEŃKOSZ KRZYSZTOF

531.

PIEŃKOSZ STANISŁAW

532.

PIEŃKOSZ WIESŁAW

533.

PIEPIÓRA ADAM

534.

PIEPIÓRA LEOKADIA

535.

PIJANOWSKI JERZY

536.

PIJANOWSKI KRZYSZTOF

537.

PIKORA TADEUSZ

538.

PIÓRKOWSKI HENRYK

539.

PIÓRKOWSKI JANUSZ

540.

PIÓRKOWSKI JERZY 

541.

PIÓRKOWSKI KAZIMIERZ

542.

PIÓRKOWSKI MAREK

543.

PIÓRKOWSKI STANISŁAW

544.

PISAREK MIECZYSŁAW

545.

PISAREK WŁADYSŁAW

546.

PISOWŁOCKI MARIAN

547.

PISOWŁOCKI ROMAN

548.

PLAGA JERZY

549.

PLAGA JÓZEF

550.

PLISZKA EDWARD

551.

PLISZKA JANUSZ

552.

PLISZKA JANUSZ

553.

PLISZKA JULIA

554.

PLISZKA KRZYSZTOF

555.

PLISZKA MIROSŁAW

556.

PLISZKA STANISŁAW

557.

PLISZKA STANISŁAW

558.

PLISZKA STANISŁAW

559.

PLISZKA TADEUSZ

560.

PLONA STANISŁAW

561.

PŁAWSKA BOŻENA

562.

PŁAWSKI KRZYSZTOF

563.

POKORA ANATOL

564.

POLAK KAZIMIERZ

565.

POPIELARCZYK JAN

566.

POPIELARCZYK JÓZEF

567.

POPIELARZ KRYSTYNA

568.

POPIELARZ STEFAN

569.

POPIELARZ WIESŁAW

570.

PUPECKI ANDRZEJ

571.

PUPECKI MAREK

572.

PYSZNY JACEK

573.

RAZEM:

574.

RAZEM: Osoby indywidualne

575.

REJMENTOWSKA MARIANNA

576.

REJMENTOWSKI JÓZEF

577.

REJMENTOWSKI STANISŁAW

578.

REJMENTOWSKI WIESŁAW

579.

REJMENTOWSKI WŁADYSŁAW

580.

ROGÓZ RENATA

581.

ROLKA AGNIESZKA

582.

ROLKA JÓZEF

583.

ROLKA KAZIMIERZ

584.

ROLKA KRZYSZTOF

585.

ROLKA STANISŁAW

586.

ROLKA WIESŁAWA

587.

ROMANOWSKI TADEUSZ

588.

ROMOT EDWARD

589.

ROPIAK BOŻENA

590.

ROPIAK KRZYSZTOF

591.

ROPIAK STANISŁAW

592.

ROPIAK STANISŁAW

593.

ROPIAK STANISŁAW

594.

ROPIAK TADEUSZ

595.

ROSIŃSKI BERNARD

596.

RUSZCZYK ANDRZEJ

597.

RUSZCZYK JERZY

598.

RUSZCZYK MIECZYSŁAW

599.

RYDEL JAROSŁAW WIESŁAW

600.

RYDEL JERZY

601.

RYDEL ROBERT

602.

RYDEL RYSZARD

603.

RYDEL ZDZISŁAW

604.

SADŁOWSKI DARIUSZ

605.

SADŁOWSKI JAN

606.

SADŁOWSKI JANUSZ

607.

SAKOWSKI JÓZEF

608.

SAMORAJCZYK MIROSŁAW

609.

SAMORAJCZYK SŁAWOMIR

610.

SAMSEL ANDRZEJ

611.

SAMSEL CZESŁAW

612.

SAMSEL GRZEGORZ

613.

SAMSEL JANUSZ

614.

SAMSEL JANUSZ

615.

SAMSEL KAZIMIERZ

616.

SAMSEL MICHAŁ

617.

SAMSEL PIOTR

618.

SAMSEL RAFAŁ

619.

SAMSEL RYSZARD

620.

SAMSEL RYSZARD

621.

SAMSEL STANISŁAW

622.

SAMSEL STANISŁAW

623.

SAMSEL STANISŁAW

624.

SAMSEL TADEUSZ

625.

SAMSEL TERESA

626.

SAMSEL TERESA

627.

SAMSEL ZBIGNIEW

628.

SAWICKI STANISŁAW

629.

SENDER EUGENIUSZ

630.

SENDER KAMIL

631.

SENDER MIROSŁAW

632.

SENDER SŁAWOMIR

633.

SĘK REMIGIUSZ

634.

SIERUTA JOANNA

635.

SIERUTA JÓZEF

636.

SIERUTA SłAWOMIR

637.

SIKORA KAZIMIERZ

638.

SIOK JAN

639.

SIOK ROMAN

640.

SIOK STANISŁAW

641.

SIOK TOMASZ

642.

SKIBA KRZYSZTOF

643.

SKIBA STANISŁAW

644.

SKORUPSKI TADEUSZ

645.

SKRODZKA KRYSTYNA

646.

SKWIOT JERZY

647.

SKWIOT KRYSTYNA

648.

SOBOTKA ANDRZEJ

649.

SOBOTKA ROMAN

650.

SOBOTKA SŁAWOMIR

651.

SOBOTKA ZOFIA

652.

SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF

653.

SOKOŁOWSKI RYSZARD

654.

SOLIWODA EDWARD

655.

SOLIWODA TOMASZ

656.

STACHELEK STANISŁAW

657.

STANKIEWICZ JANUSZ

658.

SUCHECKI ANDRZEJ

659.

SUCHECKI LESZEK

660.

SUCHECKI WIESŁAW

661.

SUCHECKI ZDZISŁAW

662.

SZCZUBEŁEK HALINA

663.

SZEWCZYK JAROSŁAW

664.

SZMIGIEL KAZIMIERZ

665.

SZMIGIEL MIROSŁAW

666.

SZMIGIEL WIESŁAW

667.

SZMIGIEL WITOLD

668.

SZMYT JERZY

669.

SZOK KRZYSZTOF

670.

SZOK SŁAWOMIR

671.

SZOK TADEUSZ

672.

SZULNICKI STANISŁAW

673.

SZYDLIK MIROSŁAW

674.

SZYDLIK WŁADYSŁAWA

675.

SZYDŁOWSKI JANUSZ

676.

SZYDŁOWSKI MARIAN

677.

SZYDŁOWSKI MIECZYSŁAW

678.

SZYDŁOWSKI RYSZARD

679.

SZYDŁOWSKI SŁAWOMIR

680.

SZYDŁOWSKI STANISŁAW

681.

SZYDŁOWSKI TADEUSZ

682.

SZYDŁOWSKI ZDZISŁAW

683.

SZYSZKA JANUSZ

684.

SZYSZKA MAREK

685.

SZYSZKA PAWEŁ

686.

SZYSZKA PAWEŁ

687.

ŚCIBEK ALINA

688.

ŚCIBEK ANTONI

689.

ŚCIBEK DARIUSZ

690.

ŚCIBEK JAN

691.

ŚCIBEK KRZYSZTOF

692.

ŚCIBEK KRZYSZTOF

693.

ŚCIBEK PAWEŁ

694.

ŚCIBEK REGINA

695.

ŚCIBEK RYSZARD

696.

ŚCIBEK STANISŁAW

697.

ŚCIBEK TADEUSZ

698.

ŚCIBEK TADEUSZ

699.

ŚCIBEK TADEUSZ

700.

ŚCIBEK WIESŁAW

701.

ŚCIBEK ZBIGNIEW

702.

ŚLEDZIK HALINA

703.

ŚLUBECKI BOLESŁAW

704.

ŚMIGIEL MIROSŁAW

705.

ŚMIGIEL WIESŁAW

706.

ŚNIADACH KRZYSZTOF

707.

ŚNIADACH MIROSŁAW

708.

ŚNIADACH SŁAWOMIR

709.

ŚNIADACH WIESŁAW

710.

ŚNIADACH WIESŁAW

711.

ŚWIDER ANNA

712.

ŚWIDER CZESŁAW

713.

ŚWIDER MAREK

714.

ŚWIDER STANISŁAW

715.

ŚWIDER TADEUSZ  WIESŁAW

716.

ŚWIDER ZDZISŁAW

717.

ŚWITAJ TADEUSZ

718.

TAŃSKI KRZYSZTOF

719.

TAŃSKI MAREK

720.

TARADEJNA STEFAN

721.

TARADEJNA TOMASZ

722.

TOBOJKA JÓZEF

723.

TOBOJKA WŁADYSŁAW

724.

TOPA IRENEUSZ

725.

TRZCIŃSKI DARIUSZ

726.

TRZCIŃSKI JAN

727.

TRZCIŃSKI MARIAN

728.

TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW

729.

TRZCIŃSKI TADEUSZ

730.

TRZCIŃSKI WALDEMAR

731.

TRZCIŃSKI WIESŁAW

732.

TUREK DARIUSZ

733.

TUREK STANISŁAW

734.

TUREK STANISŁAW

735.

TUREK STANISŁAW

736.

TUREK STEFAN

737.

TUREK STEFAN

738.

TURSKI STANISŁAW

739.

TYC JERZY

740.

TYC RYSZARD

741.

TYC ZDZISŁAW

742.

TYSZKO MAŁGORZATA

743.

WARYCH ANDRZEJ

744.

WARYCH IRENA

745.

WARYCH KRZYSZTOF

746.

WARYCH RYSZARD

747.

WARYCH STANISŁAW

748.

WASYK CECYLIA

749.

WASYK EUGENIUSZ

750.

WIECZOREK CZESŁAW 

751.

WIECZOREK PIOTR

752.

WIELECHOWSKI KRYSTIAN

753.

WIELK WALDEMAR

754.

WIERZBICKI JAROSŁAW

755.

WIŚNIEWSKI ANDRZEJ

756.

WIŚNIEWSKI DARIUSZ

757.

WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF

758.

WIŚNIEWSKI MAREK

759.

WIŚNIEWSKI STANISŁAW

760.

WIŚNIEWSKI TADEUSZ

761.

WIŚNIEWSKI WIESŁAW

762.

WÓJCIK MARIAN

763.

WÓJCIK MIECZYSŁAW

764.

WROŃSKI CZESŁAW

765.

WRÓBEL MARIUSZ

766.

WRÓBEL MIROSŁAW

767.

WRÓBLEWSKA JANINA

768.

WRÓBLEWSKI KAZIMIERZ

769.

WRÓBLEWSKI MIROSŁAW

770.

ZACIEK EDWARD

771.

ZACIEK KAZIMIERZ

772.

ZACIEK RYSZARD

773.

ZACIEK STANISŁAW

774.

ZADROGA KRZYSZTOF

775.

ZADROŻNA TERESA

776.

ZADROŻNY ANDRZEJ

777.

ZALEWSKA DRZĄSZCZ ELŻBIETA

778.

ZAŁĘSKI JANUSZ

779.

ZAPADKA BOLESŁAW

780.

ZAPADKA CZESŁAW

781.

ZAPADKA HENRYK

782.

ZAPADKA JAN

783.

ZAPADKA RYSZARD

784.

ZAPADKA STANISŁAW

785.

ZAPERT CZESŁAW

786.

ZAPERT KRZYSZTOF

787.

ZAPERT STANISŁAW

788.

ZAWROTNA ELŻBIETA

789.

ZAWROTNY JANUSZ

790.

ZAWROTNY KRZYSZTOF

791.

ZAWROTNY MIROSŁAW

792.

ZAWROTNY STANISŁAW

793.

ZAWROTNY WŁADYSŁAW

794.

ZDUŃCZYK MARCIN

795.

ZDUŃCZYK ZDZISŁAW

796.

ZERA MARIUSZ

797.

ZERA MIROSŁAW

798.

ZIELIŃSKA MAŁGORZATA

799.

ZIELIŃSKA-ROPIAK ELŻBIETA

800.

ZIELIŃSKI CZESŁAW

801.

ZIELIŃSKI JERZY

802.

ZIELIŃSKI JÓZEF

803.

ZIELIŃSKI MIECZYSŁAW

804.

ZŁOTORAWSKI MARCIN

805.

ZYŚK EDWARD

806.

ZYŚK FRANCISZEK

807.

ZYŚK HENRYK

808.

ZYŚK KRZYSZTOF

809.

ZYŚK MAREK

810.

ZYŚK MAREK

811.

ZYŚK MARIANNA

812.

ZYŚK MIROSŁAW

813.

ZYŚK REGINA

814.

ZYŚK SŁAWOMIR

815.

ZYŚK STANISŁAW

816.

ZYŚK TADEUSZ

817.

ZYŚK TADEUSZ

818.

ZYŚK WŁADYSŁAW

819.

ŻEBROWSKI JÓZEF

820.

ŻOŁĄDŹ WIKTOR

821.

ŻYWICA CZESŁAW

822.

ŻYWICA CZESŁAW

823.

ŻYWICA DOROTA

824.

ŻYWICA EDWARD

825.

ŻYWICA KAZIMIERZ

826.

ŻYWICA STANISŁAW

827.

ŻYWICA TADEUSZ

 

 

b)      w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:        

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

1.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „Samopomoc Chłopska”

2.

FIRMA HANDLOWA „PYSZNY”, Dorota Deptuła

3.

TRANS-POL „KURPIE”, Tadeusz Brzostek

4.

Studio „BEATA”, Beata Twardowska

5.

FHU „KLIK”, Marek Trzciński

6.

SALON FRYZJERSKI „ u Ewy”, Ewa Kaczyńska

7.

DRĘŻEK s.c., Eugeniusz Drężek, Krzysztof Drężek

8.

Zakład Przerobu Drewna STOLTRAK, Kazimierz Godzina

9.

P.H.U AGRO-MASZ, Mariusz Drząszcz

10.

HYDROMARK”, Marek Wnęta

11.

Zakład Piekarsko Cukierniczy, „GRAHAMKA” s.c., Urszula i Ryszard Wołejszo

 

     BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Glinka

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-03-21 13:03:32
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-03-21 13:14:46
Ostatnia zmiana:2013-03-21 13:15:25
Ilość wyświetleń:4891

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij