Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2012 r.

Uchwała Nr XIII/101/11
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2011r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz   art.  211, art.  212, art.  214, art.  215, art.  217, art.  235, art.  237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  56.105.901 , z tego :

a) bieżące w kwocie – 28.661.818 zł,

b) majątkowe w kwocie – 27.444.083 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  5.363.819 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

 

§ 2.

 

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości  63.368.225 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 23.701.014 zł,

b) majątkowe w kwocie – 39.667.211 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

 

 

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami  w wysokości  5.363.819 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a,

b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 91.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 402.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d

 

§ 3.

 

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.262.324 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.346.000 zł,

2) planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.476.354,97 zł,

2. Przychody w wysokości  7.822.354,97 zł, rozchody w wysokości 560.030,97 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w kwocie 110.000 zł,
  2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł,

 

§ 5.

 

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok w wysokości 39.667.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 6.

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

Plan  przychodu zakładu budżetowego w wysokości 1.328.100 zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości 1.328.100 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 6.

 

§ 8.

 

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości  50.000 zł

 

§ 9.

 

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w ramach działów
  2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

 

§ 11.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (262.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a - Plan zadań zleconych - dochody (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1b - Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a - Plan zadań zleconych- wydatki (126.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2b - Plan wydatków na 2012 rok realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (96.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2c - Plan wydatków na 2012 rok realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przeciwdziałanie narkomanii (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2d - PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2012 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (266.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r. (263.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

UCHWAŁA Nr XV/124/12 - w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 86/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 115/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 88/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
UCHWAŁA Nr XVI/132/12 - w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 rok.
UCHWAŁA Nr XXI/173/12 - w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 rok. 
Zarządzenie Nr 116/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r. 
Zarządzenie Nr 112/12 - zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 110/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
UCHWAŁA Nr XX/161/12 - w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 98/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 97/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 96/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 95/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
UCHWAŁA Nr XVIII/146/12 - w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 92/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
UCHWAŁA Nr XVII/137/12 - w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 68/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 71/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 73/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 76/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 78/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 79/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 80/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 81/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 84/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
Zarządzenie Nr 85/12 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 r.
UCHWAŁA Nr XIV/111/12 - w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 rok.

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-01-08 10:17:29
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-01-08 10:25:12
Ostatnia zmiana:2014-01-31 11:42:07
Ilość wyświetleń:1164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij