Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2011 r.

Uchwała Nr IV/19/10
Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminyMyszyniec na 2011 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 44.888.822 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie – 27.436.084 zł,
b) majątkowe w kwocie – 17.452.738 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5.067.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,


§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 51.372.509 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie – 22.668.474 zł,
b) majątkowe w kwocie – 28.704.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5.067.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 91.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
c) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 258.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d


§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.483.687 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek,
2) planowanej nadwyżki z lat ubiegłych,
2. Przychody w wysokości 6.995.657,11 zł, rozchody w wysokości 511.970,11 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 150.000 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł,


§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok w wysokości 28.704.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7.

Plan przychodu zakładu budżetowego w wysokości 1.267.000 zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości 1.267.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 50.000 zł


§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w ramach działów
2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.


§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załączniki

Uch_RM_IV_19_10 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UZASADNIENIE_2011 (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_1 (252.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_1a (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_1b (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_2 (511.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_2a (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_2b (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_2c (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_3 (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_4 (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_5 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_Nr_6 (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-01-08 09:47:26
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-01-08 09:58:38
Ostatnia zmiana:2013-01-08 09:58:56
Ilość wyświetleń:892

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij