Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2003

                                                

UCHWAŁA IV/33 /2002
RADY  GMINY  MYSZYNIEC
z dnia 30 grudnia 2002r

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z  późń. zm.

/ oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998r Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy Myszyniec uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.   Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 16.515.365 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.   Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

a) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami w wysokości  1.470.693 zł, zgodnie z    załącznikiem nr 1a,  

 b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań      powierzonych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36.411 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1b,

 c)  dochody ustalone w ust. 1  obejmują dochody a tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

1.   Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę  39.122 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d. 

 

§ 2.

1.   Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 17.528.905 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.   Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.470.693 zł, zgodnie z załącznikiemnr 2 a

b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z  realizacją zadań powierzonych  realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 b

c)  wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 c.

 

 

§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu  zgodnie z załącznikiem nr 3 są przychody pochodzące  z pożyczki w kwocie 1.427,200 zł.

Z dochodów budżetu kwotę 413.660 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 3 na :

- spłatę pożyczek w wysokości 413.660zł.

 

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2002r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

 

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł.

 

 

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 5.291.438 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 7.

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury wynoszące łącznie 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Ustala się  plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 6.000 zł oraz wydatków funduszu w wys. 14.200.zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8.

 

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

 

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

 

 

 

§ 12.

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 600.000 zł.

 

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 14.

1.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

 

 

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Adam Andrzejczyk


Załączniki

uchwała IV/33/2003 (246.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalocznik_nr_4_do_uchwaly_33 (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalocznik_nr_5_do_uchwaly_33 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Kamiński
Data wprowadzenia:2003-07-01 14:07:38
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2004-05-20 15:31:20
Ilość wyświetleń:2164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij