Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2010 r.

Uchwała Nr XXVI/203/09

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz   art.  211, art.  212, art.  214, art.  215, art.  217, art.  235, art. 236, art.  237, art.  239  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  42.108.982 , z tego :

a) bieżące w kwocie – 26.723.347 zł,

b) majątkowe w kwocie – 15.385.635 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  4.648.219 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

 

§ 2.

 

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 47.916.822 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 21.666.345 zł,

b) majątkowe w kwocie – 26.250.477 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami  w wysokości  4.648.219 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a,

b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 91.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

c) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

d) wydatki na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 175.265 zł.

 

§ 3.

 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.807.840 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie -  2.652.649 zł,

2) planowanej nadwyżki z lat ubiegłych  – 4.325.239,25 zł.

2. Przychody w wysokości  6.977.888,25 zł, rozchody w wysokości 1.170.048,25 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4.

 

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 148.000 zł,

 

§ 5.

 

Wydatki inwestycyjne na 2010 rok w wysokości 891.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 w wysokości 25.359.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 6.

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 7.

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

 

Plan  przychodu zakładu budżetowego w wysokości 1.101.500 zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości 1.101.500 zł,  zgodnie z  załącznikiem   Nr 9.

 

§ 9.

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.000 zł , oraz plan wydatków Funduszu w wysokości 33.000 zł,

zgodnie z  załącznik Nr 8.

§ 10.

 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości  50.000 zł

 

§ 12.

 

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

 

§ 13.

 

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 600.000 zł.

§ 14.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2010 rok (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Objaśnienia (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 (240kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1a (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1b (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 (509.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2a (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2b (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2c (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3_1 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 9 (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 10 (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2010-06-21 10:46:52
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2010-06-21 11:05:04
Ostatnia zmiana:2010-06-21 11:16:06
Ilość wyświetleń:1559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij