Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2009 r.

 

Uchwała Nr XVII/147/08

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 29 grudnia 2008r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 1 i 2 oraz art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 26.460.346 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4.384.959 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 834 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.


§ 2.


1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 32.485.558 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4.384.959 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 81.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

c) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
§ 3.


1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.025.212 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 4.541.000 zł,

2) wolnych środków w kwocie – 1.908.477 zł.

2. Przychody w wysokości 6.449.477 zł, rozchody w wysokości 424.265 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.


W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 136.300 zł,


§ 5.


Wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości 12.632.195 zł, oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 22.309.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 6.


Dotacje podmiotowe w wysokości 666.659 zł, zgodnie z załącznik Nr 6.


§ 7.


Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym w wysokości 41.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 8.


Plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 1.056.800 zł oraz plan wydatków zakładów w wysokości 1.056.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 9.


Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.000 zł , oraz plan wydatków Funduszu w wysokości 15.000 zł,

zgodnie z załącznik Nr 9.


§ 10.


Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 11.


Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 50.000 zł


§ 12.


Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.


§ 13.


Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 600.000 zł.


§ 14.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.


§ 15.


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir ŚwitajZałączniki

Uchwała Nr XVII/147/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan dochodów budżetu Gminy Myszyniec na 2009 roku (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków gminy Myszyniec na 2009 rok (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniemnadwyżki budżetowej (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje podmiotowe na 2009 rok (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje przedmiotowe w 2009 r. (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 rok (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Objaśnienia (182.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2009-08-04 15:36:04
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2009-08-04 15:49:51
Ostatnia zmiana:2009-12-23 10:22:41
Ilość wyświetleń:1533

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij