Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2008 r.

UCHWAŁA NR IX/80/07

RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.603.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.651.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.931.175 zł, zgodnie z załącznikiem 5

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 951.525 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.

2. Rozchody w wysokości 951.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 49.286 zł,
2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 85.714 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 2a

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem 1b oraz wydatki w kwocie 81.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 935.960 zł, wydatki – 935.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 96.441 zł; wydatki – 96.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 46.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 331.188 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 92.695 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w wysokości:

1) przychody -10.000 zł,

2) wydatki -18.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł,

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na kwotę

600.000 zł

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załączniki

Uchwała Nr IX/80/07 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 1 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 1a (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 1b (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 2 (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 2a (71.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 2b (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 2c (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 3 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 4 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 5 (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 6 (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 7 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 8 (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 9 (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr IX/80/07 - załącznik nr 10 (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2008-04-09 15:37:53
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2008-04-09 15:44:04
Ostatnia zmiana:2009-12-23 10:35:46
Ilość wyświetleń:1761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij