Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/244/05
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 26.649.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

a) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejzleconych gminie ustawami w wysokości 3.642.626 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 17.443 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 27.373.416 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.642.626 zł, zgodnie z załącznikiemNr 2 a

b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

 

§ 3.

 1. Deficyt Budżetu Gminy stanowi kwotę 723.557 zł.
 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 1.283.000 zł
 3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 559.443 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 10.847.953 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2006r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dotacje z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury w kwocie 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

 • zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 • dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 8.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 12.000.zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.

 

 

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 900.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 12.

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 600.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 14.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Adam Andrzejczyk

Załączniki

uchwała Nr XXXIII/244/05 załącznik Nr 5 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Nr XXXIII/244/05 załącznik Nr 6 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Nr XXXIII/244/05 (324.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała Nr XXXIII/244/05 załącznik Nr 4 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2008-04-09 14:47:39
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2008-04-09 14:51:24
Ostatnia zmiana:2008-04-09 14:58:38
Ilość wyświetleń:1418

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij