Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2007 r.

UCHWAŁA Nr II/14/06
RADY  MIEJSKIEJ  W  MYSZYŃCU
 z dnia 20 grudnia  2006r

         w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d“ oraz lit. „i“  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 11.Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 23.914.056 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w wysokości  4.648.558 zł, zgodnie z    załącznikiem Nr 1a,  
 b)  dochody ustalone w ust. 1  obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
3.Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę  38.756 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c. 

§ 2


1.Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 23.006.946 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokosci 4.648.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a
b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3


1.Nadwyżka Budżetu Gminy stanowi kwotę 907.110 zł.
2.Rozchody budżetu stanowią kwotę 907.110 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4


Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5


1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości 4.674.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2007r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 6


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 225.844 zł.

§ 7


1. Ustala się dotacje podmiotową z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury w kwocie 320.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się dotację celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na lączną kwotę 40.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 8


Ustala się  plan przychodów i wydatków:
zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9


Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 16.000.zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 10


Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 11


Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:
1/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 12


Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 600.000 zł.

§ 13


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.


§ 14

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.


 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Sławomir Świtaj

Załączniki

Uchwała Nr II/14/06 (w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok) (176.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/14/06 - Załącznik Nr 2 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/14/06 - Załącznik Nr 4 (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr II/14/06 - Załącznik Nr 6 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2007-07-23 17:37:17
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2007-07-23 17:45:40
Ostatnia zmiana:2007-07-23 17:45:25
Ilość wyświetleń:1759

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij